Formy płatności

Autoryzacji płatności online i transakcji kartami kredytowymi dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online PayU.

Płatność PayPal - dokonuje się bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Płatności PayPal obsługiwane są za pomocą adresu: payments@cosmeticslab.pl
W systemie PayPal klienci mogą płacić przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal.